Obirek Stanisław: Wierność samemu sobie jako ideał życiowy. W: Człowiek i Wszechświat. [Materiały z interdyscyplinarnej sesji naukowej „Człowiek i Wszechświat” zrealizowanej dla uhonorowania księdza profesora Konrada Rudnickiego w 85 rocznicę jego urodzin, Kraków, 15 października 2011]. Red. nauk. Bogdan Wszołek, Agnieszka Kuźmicz, Marek Jamrozy. Częstochowa – Kraków: Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, 2012. s. 117-128.

Rok: 2012

Języki: polski

Adnotacje: M.in. na temat wzajemnych związków S.V. i Rudolfa Marii Holzapfla, jego dzieła Wszechideał w tłumaczeniu S.V., oraz o stosunku obu myślicieli do religii instytucjonalnej.

Hasła osobowe: Obirek Stanisław, Wszołek Bogdan, Kuźmicz Agnieszka, Jamrozy Marek

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław