Łabaziewicz Stefania: Historia jednego budynku. „Kurier Galicyjski. Niezależne Pismo Polaków na Ukrainie” [Iwano-Frankiwsk] 2012, nr 16 (164) z dni 31 VIII-13 IX, s. 27.

Rok: 2012

Języki: polski

Adnotacje: Wzmianka o S.V. jako prefekcie bursy gimnazjalnej we Lwowie.

Hasła osobowe: Łabaziewicz Stefania

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław