Rymarowicz Leszek, Wielocha Andrzej: Tajemnica Pop Iwana albo drugie życie Obserwatorium. „Płaj. Almanach Karpacki” T. 45, jesień 2012, s. 15-36.

Rok: 2012

Języki: polski

Adnotacje: Zawiera m.in. nawiązania do artykułu Wołodymyra Poleka: „Naležit’ ì Pol’ŝì, ì Ukraïnì”. „Dzvìn” [Lwów] 1991, nr 11 (565), w tym uwagi na temat potencjalnej znajomości S.V. z ukraińskimi pisarzami radzieckimi (Petro Kozłaniuk, Iwan Łe, Jurij Janowśkyj), którzy wg Poleka przyczynili się do uwolnienia Vincenzów (ojca i syna) z więzienia NKWD w Stanisławowie; ponadto rozważania nad zagadkową nieobecnością tematu Obserwatorium na Popie Iwanie w twórczości S.V., s. 23-26.

Hasła osobowe: Rymarowicz Leszek, Wielocha Andrzej

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław