Skibińska Regina: Mgły nad Białym Słoniem. „Rzeczpospolita” [Dodatek „Podróże”] 23.03.2012. [Wyd. internetowe / Archiwum „Rzeczpospolitej”]. (?)

Rok: 2012

Języki: polski

Adnotacje: Reportaż z Czarnohory. Wzmianki i cytaty z S.V. (?)

Hasła osobowe: Skibińska Regina

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław