Marinelli Luigi: Polski dantyzm między epiką a etyką. Tłum. Patrycja Mikulska, Urszula Wieczorek. „Roczniki Humanistyczne” 2012, t. 60, z. 1, s. 127-163.

Rok: 2012

Języki: polski

Adnotacje: Na temat recepcji Dantego w pismach S.V., s. 129, 134, 135-136, 139-140, 141, 143, 144, 149, 152.

Hasła osobowe: Marinelli Luigi, Mikulska Patrycja, Wieczorek Urszula

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław