[Vincenz Irena, Vincenz Stanisław, Mohoruk Marijka]: Korespondencja Stanisława Vincenza i Marijki Mohoruk. W: Huculi, Bojkowie, Łemkowie – tradycja i współczesność. Materiały pokonferencyjne. Stanisław Vincenz – po stronie dialogu. Wybór listów i fotografii. Red. Justyna Cząstka-Kłapyta. Oprac. listów Andrzej Ruszczak, Anna Warzecha, Karolina Kwiecień. Wybór listów do dr. Ligia Jaszczewska, Karolina Kwiecień. Tł. listów Andrzej Ruszczak et al. Kraków: Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, 2008, s. 145-159

Rok: 2008

Języki: polski, ukraiński

Adnotacje: Zawiera: 3 listy Marijki Mohoruk oraz 2 listy Ireny i Stanisława Vincenzów z lat 1965 i 1966.

Hasła osobowe: Vincenz Irena, Vincenz Stanisław, Mohoruk Marijka, Cząstka-Kłapyta Justyna, Ruszczak Andrzej, Warzecha Anna, Kwiecień Karolina, Jaszczewska Ligia

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław