Vincenz Stanisław: Wędrówki z polskich Karpat Wschodnich na Węgry – w pamięci ludu i w kronikach. [Oprac. Andrzej Ruszczak]. „Płaj. Almanach Karpacki” T. 43, jesień 2011, s. 123-126.

Rok: 2011

Języki: polski

Hasła osobowe: Vincenz Stanisław, Ruszczak Andrzej

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław