[Vincenz Irena, Vincenz Stanisław et al.]: Korespondencja Stanisława i Ireny Vincenzów z Hucułami. Słowo wstępne Mirosława Ołdakowska-Kuflowa. Tłum. z ukr., komentarze i przypisy Andrzej Ruszczak. „Płaj. Almanach Karpacki” T. 37, jesień 2008, s. 143-189.

Rok: 2008

Języki: polski, ukraiński

Adnotacje: Autorzy listów z różnych lat: Irena i Stanisław Vincenz, Wasyłyna Czornysz, Maria Wandżurok, Anna Łaskurijczuk, Marija Bodoriak, Mariczka Prociuk, Paraska Szekeryk, Jurij Dederczuk, Dmytro Ilitczuk.

Hasła osobowe: Vincenz Irena, Vincenz Stanisław, Czornysz Wasyłyna, Wandżurok Maria, Łaskurijczuk Anna, Bodoriak Marija, Prociuk Mariczka, Szekeryk Paraska, Dederczuk Jurij, Ilitczuk Dmytro, Ołdakowska-Kuflowa Mirosława, Ruszczak Andrzej

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław