Vincenz Stanisław: O Hucułach dla Encyklopedii Ukraińskiej. [Oprac. Andrzej Ruszczak]. „Płaj. Almanach Karpacki” T. 43, jesień 2011, s. 112-122.

Rok: 2011

Języki: polski

Adnotacje: Charakterystyka Hucułów i ich kultury. Artykuł opatrzony listem S.V. do redaktora Encyklopedii Ukraińskiej Włodzimierza Kubijowicza z 7 XI 1955 r.

Hasła osobowe: Vincenz Stanisław, Ruszczak Andrzej

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław