[Vincenz Stanisław]: [Dialogi z Sowietami. Fragment]. „Płaj. Almanach Karpacki” T. 45, jesień 2012, s. 38-39.

Rok: 2012

Języki: polski

Adnotacje: Niepublikowany fragment Dialogów z Sowietami cytowany w artykule Leszka Rymarowicza: Spotkanie w Żabiu czyli o dialogu, do którego nie doszło, s. 37-42. Dotyczy przypadkowego spotkania S.V. z astronomem prof. Aleksandrem Orłowem w Żabiu na przełomie 1939 i 1940 roku.

Hasła osobowe: Vincenz Stanisław

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław