Vincenz Stanisław: O czasie huculskim (wycieczkowe wspomnienia i refleksje). [Dedykacja:] Pamięci Petra Gotycza-Danylukowego. „Płaj. Almanach Karpacki” T. 35, jesień 2007, s. 53-63.

Rok: 2007

Języki: polski

Uwagi: Przedruk z 1936 r.

Hasła osobowe: Vincenz Stanisław

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław