Vincenz Stanisław: Parafraza Modlitwy Pańskiej. W: Ojcze nasz – nasz. Przekłady, parafrazy i inne literackie opracowania Modlitwy Pańskiej. T. 1. Zebrał i oprac. Jan A. Choroszy. Wrocław: Agencja Wydawnicza a linea; Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego, 2008, s. 632.

Rok: 2008

Języki: polski

Adnotacje: Tekst S.V. został opatrzony komentarzem i notą biograficzną autorstwa Jana A. Choroszego, t. 2, s. 496.

Hasła osobowe: Vincenz Stanisław, Choroszy Jan Andrzej

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław