[Vincenz Stanisław, Kasprzycki Tadeusz]: Obraz Huculszczyzny w liście Stanisława Vincenza do gen. Tadeusza Kasprzyckiego. Oprac. i przypisy Andrzej Ruszczak. „Płaj. Almanach Karpacki” T. 40, wiosna 2010, s. 65-71.

Rok: 2010

Języki: polski

Adnotacje: Zawiera 2 listy gen. Kasprzyckiego do S.V. z lat 1968-1969 oraz list S.V. do gen. Kasprzyckiego z 1969 r.

Hasła osobowe: Vincenz Stanisław, Kasprzycki Tadeusz, Ruszczak Andrzej

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław