Vincenz Stanisław: Wspólny język. [Oprac. Alan Weiss]. „Odra” 2009, nr 10, s. 51-57.

Rok: 2009

Języki: polski

Adnotacje: Niepublikowane wcześniej fragmenty Dialogów z Sowietami. Rozdziały: Wspólny język; Obrazki. Lwów pod Sowietami oraz Woźnice i Baszkir.

Hasła osobowe: Vincenz Stanisław, Weiss Alan

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław