Vincenz Stanisław: Das polnisch-jüdische Drama. [Dramat polsko-żydowski]. W: Der Fremde als Nachbar. Polnische Positionen zur jüdischen Präsenz. Texte seit 1800. Hrsg. von Francois Guesnet. Aus dem Pol. von Jan Conrad [et al.]. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2009.

Rok: 2009

Języki: niemiecki

Adnotacje: Niemiecki przekład tekstu: Dramat polsko-żydowski.

Hasła osobowe: Vincenz Stanisław, Guesnet Francois, Conrad Jan

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław