Vincenz Stanisław: Samael w niebie. Domniemany rękopis bojański. [Dedykacja:] Pamięci młodocianego rabina z Kołomyi H.L. Weissa. W tenże: Na wysokiej połoninie. Barwinkowy wianek. Epilog. Posłowie Andrzeja Vincenza. Sejny: Fundacja Pogranicze, 2005, s. 357-380.

Rok: 2005

Języki: polski

Adnotacje: Wchodzi w skład części: Wczoraj, dziś i zawsze. Zawiera: 1. W bramie; 2. Sejm; 3. Koniec świata.

Hasła osobowe: Vincenz Stanisław

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław