[Vincenz Stanisław, Prokopiw Iwan]: Stanisław Vincenz – Iwan Prokopiw. Listy 1960-1971. Słowo wstępne Mirosława Ołdakowska-Kuflowa. Nota redakcyjna, przekł., komentarze i przypisy Andrzej Ruszczak. „Płaj. Almanach Karpacki” T. 40, wiosna 2010, s. 25-64.

Rok: 2010

Języki: polski

Adnotacje: Zawiera 7 listów S.V do Prokopiwa z lat 1966-1970 oraz 22 listy i kartki pocztowe Prokopiwa do S.V. z lat 1960-1971.

Hasła osobowe: Vincenz Stanisław, Prokopiw Iwan, Ołdakowska-Kuflowa Mirosława, Ruszczak Andrzej

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław