Szubowa Ada: Opowieść o czasie dawno minionym. „Słowo Powszechne” 1982, nr 44, s. 4.

Ogólne uwagi o S.V. w związku z publikacją Pasma 1-2 Na wysokiej połoninie (1980-1982) oraz Z perspektywy podróży (1980).

Szubowa Ada

Zieliński Jan: Księga tajemna Hucułów. „Twórczość” 1982 nr 2 s. 122-124.

Dotyczy cyklu Na wysokiej połoninie. Vincenz Stanisław: Na wysokiej połoninie. [Pasmo 1-3]. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX”, 1980-1983.

Zieliński Jan

Czarnecka Ewa [Gorczyńska Renata], Miłosz Czesław: Podróżny świata. Rozmowy z Czesławem Miłoszem. Komentarze. New York: Bicentennial Publishing Corporation, 1983, ss. 389.

Na s. 107-108 i 140 o ewentualnym wpływie S.V. na powstanie Doliny Issy oraz jego pomocy w przekł. Miłosza z Heraklita. Toż po francusku Milosz par Milosz. Entretiens de Czeslaw Milosz avec Ewa Czarnecka et Aleksander Fiut. Traduit du polonais par Daniel Beauvois. Paris: Fayard, 1986, ss. 338.

Czarnecka Ewa [Gorczyńska Renata], Miłosz Czesław

Iwaszkiewicz Jarosław: Książka moich wspomnień. Wyd. 4. Kraków – Wrocław: Wydawnictwo Literackie, 1983, ss. 424.

Wspomnienia o S.V. na s. 195, 267-268. Toż również we wcześniejszych i późniejszych wydaniach książki.

Iwaszkiewicz Jarosław

Lichniak Zygmunt: Zanim powstanie panorama. (Wobec literatury polskiej na emigracji). Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 1983, ss. 216.

Na s. 78 wzmianka o S.V. w nawiązaniu do artykułu Michała Sprusińskiego: Literatura najmniej znana, „Polityka” 1981, nr 13.

Lichniak Zygmunt

Mirewicz Jerzy: Okno Stanisława Vincenza. „Znak” 1983, nr 2-3 (339-340), s. 536-542.

Nieznacznie skrócony przedruk recenzji z: „Przegląd Powszechny” [Londyn] 1977, nr 10, s. 13-16 Vincenz Stanisław: Tematy żydowskie. Wstęp Jeanne Hersch. Londyn: Oficyna Poetów i Malarzy, 1977, ss. 219.

Mirewicz Jerzy

Stępień Marian: Literatura polska po 1918 roku. „Rocznik Literacki 1983”. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1991, s. 392-419.

Na s. 419 wzmianka o ukazaniu się ostatniego tomu Na wysokiej połoninie (1983) oraz esejów Po stronie dialogu (1983).

Stępień Marian

Zieliński Stanisław: Czeremosz. „Nowe Książki” 1983, nr 11 s. 48-50. (?)

Dotyczy cyklu Na wysokiej połoninie.

Zieliński Stanisław

Cymer Adam: Powrót do Vincenza. „Zorza” 1984, nr 26, s. 18.

Vincenz Stanisław: Po stronie dialogu. Tom pierwszy z Przedmową Czesława Miłosza. Tom drugi z Portretem Autora przez Jeanne Hersch. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1983, t. 1: ss. 372, t. 2: ss. 268.

Cymer Adam

Dybciak Krzysztof Literacka działalność Instytutu Literackiego. W: Literatura, źle obecna (rekonesans). 1 wyd. polskie – wydane bez wiedzy autorów. London: Polonia, 1984, s. 11-23.

Wzmianki o S.V. jako współpracowniku i autorze tekstów pisanych dla „Kultury” paryskiej, s. 12, 16, 19.

Dybciak Krzysztof

Florczak Zbigniew: Z jego głębszej pamięci. „Nowe Książki” 1984, nr 4, s. 10-13.

Doł. zdjęcie S.V. Vincenz Stanisław: Po stronie dialogu. Tom pierwszy z Przedmową Czesława Miłosza. Tom drugi z Portretem Autora przez Jeanne Hersch. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1983, t. 1: ss. 372, t. 2: ss. 268.

Florczak Zbigniew

Grynberg Henryk: Forma pamięci. W tenże: Prawda nieartystyczna. 1 wyd. pol. Berlin: Archipelag, 1984.

Dotyczy Tematów żydowskich (1977). Toż również w innych wydaniach Prawdy nieartystycznej.

Grynberg Henryk

Kac Albin: W przybytku humanisty. „Znak” 1984, nr 10 (359), s. 1412-1417.

Reportaż z pobytu w domu S.V. w La Combe na zaproszenie syna pisarza.

Kac Albin

Kolbuszewski Jacek: Koniec dawności. „Wierchy” R. 53: 1984 [wyd. 1988], s. 56-71.

Vincenz Stanisław: Na wysokiej połoninie. Barwinkowy wianek. Epilog. Posłowie Andrzeja Vincenza. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX”, 1983, ss. 568.

Kolbuszewski Jacek

Kowalczyk Andrzej Stanisław: Strona Vincenza. „Tygodnik Powszechny” 1984, nr 10, s. 4.

Vincenz Stanisław: Po stronie dialogu. Tom pierwszy z Przedmową Czesława Miłosza. Tom drugi z Portretem Autora przez Jeanne Hersch. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1983, t. 1: ss. 372, t. 2: ss. 268.

Kowalczyk Andrzej Stanisław

Kuncewicz Piotr: Na wysokości. „Przegląd Tygodniowy” 1984, nr 15, s. 12.

Vincenz Stanisław: Po stronie dialogu. Tom pierwszy z Przedmową Czesława Miłosza. Tom drugi z Portretem Autora przez Jeanne Hersch. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1983, t. 1: ss. 372, t. 2: ss. 268.

Kuncewicz Piotr

Marx Jan: Hezjod Huculszczyzny. „Tu i teraz” 1984, nr 5, s. 10.

Vincenz Stanisław: Na wysokiej połoninie. Barwinkowy wianek. Epilog. Posłowie Andrzeja Vincenza. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX”, 1983, ss. 568.

Marx Jan

Pieszczachowicz Jan: Mit „starowieku”. „Literatura” 1984, nr 4 lub nr 8, s. 15-18. (?)

Bibliografia dotycząca S.V. i główne idee Na wysokiej połoninie.

Pieszczachowicz Jan

Pieszczachowicz Jan: W stronę „starowieku”. „Echo Krakowa” 1984, nr 61, s. 6.

Krótki felieton prezentujący S.V. i Na wysokiej połoninie.

Pieszczachowicz Jan

Rosiński Kazimierz: Prywatny myśliciel z gór. „Kontrasty” 1984, nr 6, s. 41-43.

Vincenz Stanisław: Po stronie dialogu. Tom pierwszy z Przedmową Czesława Miłosza. Tom drugi z Portretem Autora przez Jeanne Hersch. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1983, t. 1: ss. 372, t. 2: ss. 268.

Rosiński Kazimierz

Sawicki Mieczysław: Poezja, czas i czarne dziury. „W drodze” 1984, nr 10, s. 78-81.

O zbieżnościach koncepcji czasu u S.V. i we współczesnej fizyce.

Sawicki Mieczysław

Stanisław Vincenz. Po stronie dialogu. Oprac. Grażyna Gronczewska. Polskie Radio. III, 3 IV 1984, 20’.

Audycja radiowa z cyklu Anegdoty i fakty, poświęcona S.V.

Gronczewska Grażyna

Steinhaus Hugo, Vincenz Stanisław Korespondencja. [Oprac.] Z.K. [Zbigniew Kruszyński] lub J.Z. „Odra” 1984, nr 11, s. 62-70; nr 12 s. 38-42. (?)

Dziewięć listów Steinhausa do S.V. z lat 1948-1958 i osiem listów S.V. do Steinhausa z lat 1948 i 1957-1958; w listach S.V. uwagi m.in. na temat druku i planów druku Na wysokiej połoninie.

Steinhaus Hugo, Vincenz Stanisław

Stępień Marian: Tematy żydowskie. „Zdanie” 1984, nr 10, s. 6-13; nr 11, s. 7-26 lub 17-26. (?)

Przegląd powojennej literatury w języku polskim poświęconej Żydom i stosunkom polsko-żydowskim; uwzględniono także Tematy żydowskie S.V.

Stępień Marian

Vincenz Stanisław. W: Jadwiga Czachowska, Maria Krystyna Maciejewska, Teresa Tyszkiewicz: Literatura polska i teatr w latach II wojny światowej. Bibliografia. Tom II: Hasła osobowe P-Ż. Utwory anonimowe i ulotne. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1984, s. 135-136.

Hasło bibliograficzne zawierające zestawienie tekstów S.V., dokonanych przez niego przekładów oraz opracowań poświęconych jego twórczości, wydanych w latach II wojny światowej.

Czachowska Jadwiga, Maciejewska Maria Krystyna, Tyszkiewicz Teresa

Duczymińska Olga, Vincenzowie Irena i Stanisław: Gałązka z dalekich połonin. Z dziejów przyjaźni. Do druku podał Andrzej Vincenz. „Znak” 1985, nr 6 (367), s. 102-115.

Dwa listy Vincenzów z roku 1966 i piętnaście listów Duczymińskiej z lat 1966-1969, 1971-1974, 1980-1981, 1983; w liście z 11 V 1966 r. komentarz S.V. do Zwady.

Duczymińska Olga, Vincenz Irena, Vincenz Stanisław, Vincenz Andrzej

Kowalczyk Andrzej Stanisław: Dialog z ojczyzną. „Więź” 1985, nr 10-12 (324), s. 135-145.

Myśli S.V., Jerzego Stempowskiego i Czesława Miłosza na temat ojczyzny.

Kowalczyk Andrzej Stanisław

Sikora Ireneusz: Uczone gawędy Vincenza. „Odra” 1985, nr 10, s. 95-96.

Vincenz Stanisław: Po stronie dialogu. Tom pierwszy z Przedmową Czesława Miłosza. Tom drugi z Portretem Autora przez Jeanne Hersch. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1983, t. 1: ss. 372, t. 2: ss. 268.

Sikora Ireneusz

Steinhaus Hugo, Vincenz Stanisław Korespondencja. [Oprac.] Z.K. „Odra” 1985, nr l, s. 66-70.

Trzy listy Steinhausa z lat 1961, 1962, 1967 i cztery listy S.V. z lat 1961, 1967; w listach S.V. uwagi na temat perypetii z wydaniem Na wysokiej połoninie w kraju oraz emigracyjnych kontaktów z Andrzejem Stawarem.

Steinhaus Hugo, Vincenz Stanisław

Tomala Stanisław: Wprowadzenie do Vincenza. „Miesięcznik Literacki” 1985, nr 5, s. 132-134.

Vincenz Stanisław: Po stronie dialogu. Tom pierwszy z Przedmową Czesława Miłosza. Tom drugi z Portretem Autora przez Jeanne Hersch. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1983, t. 1: ss. 372, t. 2: ss. 268.

Tomala Stanisław

Vincenz Stanisław. Paryskie Wydawnictwo Kasetowe „Kontakt”. Audycja nr 34, nagrana w styczniu 1985 r.

W audycji fragmenty tekstów S.V. oraz wypowiedzi o nim, m.in. Wojciecha Karpińskiego, Konstantego A. Jeleńskiego i Czesława Miłosza.

Zaleski Marek: Pisane dla przyszłości. „Twórczość” 1985, nr 2, s. 74-75.

Rozum, wolność, pamięć, dialog, ojczyzna w eseistyce S.V. Pierwodruk.

Zaleski Marek

Burska Lidia: Sokrates po wojnie. „Twórczość” 1986, nr 7, s. 104-106.

Vincenz Stanisław: Powojenne perypetie Sokratesa. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 1985, ss. 361.

Burska Lidia

Choroszy Jan A[ndrzej]: Koszmarny sen Sokratesa. „Przegląd Powszechny” 1986, nr 9, s. 379-382.

Vincenz Stanisław: Powojenne perypetie Sokratesa. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 1985, ss. 361.

Choroszy Jan Andrzej

Choroszy Jan A[ndrzej]: Na połoninie świata. „Literatura Ludowa” 1986, nr 2, s. 59-62

Recenzja całości cyklu Na wysokiej połoninie, jego wydania „paxowskiego”. Vincenz Stanisław: Na wysokiej połoninie. [Pasmo 1-3]. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX”, 1980-1983.

Choroszy Jan Andrzej

Czaplejewicz Eugeniusz: Czas Vincenza. „Przegląd Humanistyczny” 1986, nr 3-4, s. 141-158.

Koncepcja czasu i historii w dziele S.V. Przedruk pt. Koncepcja czasu i historii w literaturze emigracyjnej. W tenże: Pragmatyka, dialog, historia. Problemy współczesnej teorii literatury. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990, s. 377-408. Toż pt. The Concept of Time and History in Émigré Literature. W: Categories of Time and Space in Eastern and Western Poetics. Ed. by Eugeniusz Czaplejewicz, Mikołaj Melanowicz. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 1992, s. 111-138.

Czaplejewicz Eugeniusz

Kott Jan: Listy Kassandry z ziemi berneńskiej. W tenże: Kamienny Potok. Eseje. Londyn: „Aneks”, 1986, s. 135-141.

Dłuższy passus na temat analogicznego stosunku S.V. i Levi-Straussa do mitu i rytuału.

Kott Jan

Miłosz Czesław: Nuchim Bomse. W tenże: Ogród nauk. Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1986, s. 178-180.

O udziale S.V. i jego syna Andrzeja w powstaniu przekładu wiersza Bomsego Modlitwa mojej matki przed zmrokiem.

Miłosz Czesław

Ociepka Franciszek: Sokrates połoniny europejskiej. „Nowe Książki” 1986, nr 6, s. 45-47.

Vincenz Stanisław: Powojenne perypetie Sokratesa. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 1985, ss. 361.

Ociepka Franciszek

Złowieszczy Benon: Wojenne perypetie Sokratesa. „Obecność. Niezależne Pismo Literackie” [Wrocław] 1986, nr 16: zima 1986/1987 s. 112-115.

Druk podziemny. Vincenz Stanisław: Powojenne perypetie Sokratesa. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 1985, ss. 361.

Złowieszczy Benon

Zossel-Wojtysiak Władysława: Po stronie pamięci. Huculszczyzna: Wincenty Pol – Stanisław Vincenz. Lublin: Muzeum Okręgowe w Lublinie, 1986, ss. 6.

Informator wystawy. Zawiera m.in. krótkie uwagi o życiu i twórczości S.V.

Zossel-Wojtysiak Władysława

Andrzejewski Jerzy: Gra z cieniem. Warszawa: Czytelnik, 1987, s. 64-65.

Pod datą 31 maja 1980 r. krótka biografia S.V. na podstawie: Andrzej Vincenz: O Stanisławie Vincenzie. W: Stanisław Vincenz: Z perspektywy podróży. Kraków: Wydawnictwo Znak, 1980, s. 5-10

Andrzejewski Jerzy

Buczyński Kazimierz: Sokrates wciąż wraca. „Kierunki” 1987, nr 11, s. 11.

Vincenz Stanisław: Powojenne perypetie Sokratesa. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 1985, ss. 361.

Buczyński Kazimierz

Choroszy Jan A[ndrzej]: Huculszczyzna w Lublinie. „Przegląd Powszechny” 1987, nr 5, s. 308-313.

Omówienie wystawy: Po stronie pamięci. Huculszczyzna: Wincenty Pol – Stanisław Vincenz (Muzeum Okręgowe w Lublinie. Oddział – Dworek Wincentego Pola. X 1986 – III 1987 r.) oraz sesji: Huculszczyzna (Muzeum Okręgowe w Lublinie. Oddział – Dworek Wincentego Pola. 21-23 X 1986 r.).

Choroszy Jan Andrzej

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław