Vincenz Stanisław: Wody wiosenne. W tenże: Na wysokiej połoninie. Nowe czasy. Księga pierwsza: Zwada. Sejny: Fundacja Pogranicze, 2003, s. 411-531.

Część trzecia książki Zwada. Zawiera: I. Krewni z wyboru; II. Na tamten świat; III. Pobratymstwo z bezwiarą; IV. Koniec zwady.

Vincenz Stanisław

Vincenz Stanisław: Chrzciny na Jasienowie. W tenże: Na wysokiej połoninie. Nowe czasy. Księga druga: Listy z nieba. Sejny: Fundacja Pogranicze, 2004, s. 5-369.

Część pierwsza książki Listy z nieba. Zawiera: I. Urodziny; II. Święty Jurij; III. Niańki; IV. Znaki; V. Na łące; VI. Stare wino; VII. Porzeczniak; VIII. Czy warto?; IX. Czarno na zielonym; X. Goście, goście...; XI. Przybudówka; XII. Polityka; XIII. Oświata w dymie; XIV. Wytrzeźwienie; XV. Długi; XVI. Piwo i cuda; XVII. Zrobiony cud; XVIII. Pan Jakobènc przemówił; XIX. Postęp ciemności; XX. Deszcz wiosenny; XXI. Rewasz końcowy; XXII. Późnym wieczorem; XXIII. Chwile pośpiechu; XXIV. Watah doskonały; XXV. Koniec święta; XXVI. Tanasijowy cud.

Vincenz Stanisław

[Vincenz Stanisław]: Listy od Stanisława Vincenza. W: Aleksander Wat: Korespondencja. Cz. 2. Wybrała, oprac., przypisami i posłowiem opatrzyła Alina Kowalczykowa. Warszawa: Czytelnik, 2005, s. 417-420.

2 listy S.V. do Aleksandra Wata z 1963 roku. W korespondencji innych osób do A. Wata także mowa o S.V., s. 60, 237, 238.

Vincenz Stanisław, Wat Aleksander, Kowalczykowa Alina

Vincenz Stanisław: Wiatr nad Pokuciem. W tenże: Na wysokiej połoninie. Barwinkowy wianek. Epilog. Posłowie Andrzeja Vincenza. Sejny: Fundacja Pogranicze, 2005, s. 7-99.

Część pierwsza księgi pierwszej w książce Barwinkowy wianek. Zawiera: I. W jesień pogodną; II. Wygnaniec; III. Podróż Babci; IV. Mądrość jesienna; V. Motywy Manianców; VI. Bałaguły.

Vincenz Stanisław

Vincenz Stanisław: Motywy Manianców. W tenże: Na wysokiej połoninie. Barwinkowy wianek. Epilog. Posłowie Andrzeja Vincenza. Sejny: Fundacja Pogranicze, 2005, s. 44-78.

Wchodzi w skład części: Wiatr nad Pokuciem. Zawiera: 1. Dębowa kraina; 2. Gospoda na Wierbiążu.

Vincenz Stanisław

Vincenz Stanisław: Wiatr nad Bukowiną. W tenże: Na wysokiej połoninie. Barwinkowy wianek. Epilog. Posłowie Andrzeja Vincenza. Sejny: Fundacja Pogranicze, 2005, s. 101-163.

Część druga księgi pierwszej w książce Barwinkowy wianek. Zawiera: I. W domu; II. Powrót; III. Stara przyjaźń; IV. Pan Tytus jedzie; V. Słoboda wśród lasów.

Vincenz Stanisław

Vincenz Stanisław: Powrót. W tenże: Na wysokiej połoninie. Barwinkowy wianek. Epilog. Posłowie Andrzeja Vincenza. Sejny: Fundacja Pogranicze, 2005, s. 117-147.

Wchodzi w skład części: Wiatr nad Bukowiną. Zawiera: 1. Powrót; 2. Płoska; 3. Suczawa; 4. Panka.

Vincenz Stanisław

Vincenz Stanisław: Stara przyjaźń. W tenże: Na wysokiej połoninie. Barwinkowy wianek. Epilog. Posłowie Andrzeja Vincenza. Sejny: Fundacja Pogranicze, 2005, s. 147-157.

Wchodzi w skład części: Wiatr nad Bukowiną. Zawiera: Giorgiu – Mister Grass; Przyjacielskie koło.

Vincenz Stanisław

Vincenz Stanisław: Słoboda wśród lasów. W tenże: Na wysokiej połoninie. Barwinkowy wianek. Epilog. Posłowie Andrzeja Vincenza. Sejny: Fundacja Pogranicze, 2005, s. 157-163.

Wchodzi w skład części: Wiatr nad Bukowiną. Zawiera: 1. Uroczysko – Ropa. Rozdział niedokończony.

Vincenz Stanisław

Vincenz Stanisław: Bukowiec. W tenże: Na wysokiej połoninie. Barwinkowy wianek. Epilog. Posłowie Andrzeja Vincenza. Sejny: Fundacja Pogranicze, 2005, s. 165-250.

Część trzecia księgi pierwszej w książce Barwinkowy wianek. Zawiera: I. Leśny Żyd; II. Pod Bukowcem; III. Rarytas; IV. Bukowiec; V. Rozmowy w gospodzie; VI. Nasz rarytas czyli wspomnienie o panu Kołaszce.

Vincenz Stanisław

Vincenz Stanisław: Bukowiec. W tenże: Na wysokiej połoninie. Barwinkowy wianek. Epilog. Posłowie Andrzeja Vincenza. Sejny: Fundacja Pogranicze, 2005, s. 191-233.

Wchodzi w skład części: Bukowiec. Zawiera: 1. Przeprawa; 2. Sąsiedzi; 3. Przełęcz; 4. Jar Waratynu.

Vincenz Stanisław

Vincenz Stanisław: Agon. W tenże: Na wysokiej połoninie. Barwinkowy wianek. Epilog. Posłowie Andrzeja Vincenza. Sejny: Fundacja Pogranicze, 2005, s. 251-316.

Część wchodząca w skład księgi drugiej w książce Barwinkowy wianek. Zawiera: I. Wianek; II. Opowiadanie starego wieszczuna Maksyma. (O tumie skalnym opowiadane dzieciom); III. Opowieść o Żydowskim Kamieniu (Szibche-ha-Jekely); IV. Dzieje Dereja.

Vincenz Stanisław

Vincenz Stanisław: Wianek. W tenże: Na wysokiej połoninie. Barwinkowy wianek. Epilog. Posłowie Andrzeja Vincenza. Sejny: Fundacja Pogranicze, 2005, s. 253-259.

Wchodzi w skład części: Agon. Zawiera: 1. Przygotowanie weselne; 2.Wesele; 3. Kukułcze jajko. Rozdział niedokończony.

Vincenz Stanisław

Vincenz Stanisław: Opowieść o Żydowskim Kamieniu (Szibche-ha-Jekely). W tenże: Na wysokiej połoninie. Barwinkowy wianek. Epilog. Posłowie Andrzeja Vincenza. Sejny: Fundacja Pogranicze, 2005, s. 266-310.

Wchodzi w skład części: Agon. Zawiera: Rozmowa z Reb Aronem; Przed pójściem w góry, w Kosowie; Braciszek; Jekely na Hołowach; Rozmowa Jekely ze Sztefankiem Wasylukowym; Jekely w poszukiwaniu ksiąg; Sąd starowieku; Pieśń o kukurydzy; Modlitwa starowiecka Sądków przed rozpoczęciem Sądu.

Vincenz Stanisław

Vincenz Stanisław: Sąd starowieku. W tenże: Na wysokiej połoninie. Barwinkowy wianek. Epilog. Posłowie Andrzeja Vincenza. Sejny: Fundacja Pogranicze, 2005, s. 296-306.

Wchodzi w skład rozdziału: Opowieść o Żydowskim Kamieniu (Szibche-ha-Jekely). Zawiera: Pieśń o kukurydzy.

Vincenz Stanisław

Vincenz Stanisław: Wczoraj, dziś i zawsze. W tenże: Na wysokiej połoninie. Barwinkowy wianek. Epilog. Posłowie Andrzeja Vincenza. Sejny: Fundacja Pogranicze, 2005, s. 317-406.

Część wchodząca w skład księgi trzeciej w książce Barwinkowy wianek. Zawiera: I. Syrojidy; II. Samael w niebie; III. Rachmańska kraina.

Vincenz Stanisław

Vincenz Stanisław: Syrojidy. W tenże: Na wysokiej połoninie. Barwinkowy wianek. Epilog. Posłowie Andrzeja Vincenza. Sejny: Fundacja Pogranicze, 2005, s. 319-356.

Wchodzi w skład części: Wczoraj, dziś i zawsze. Zawiera: 1. O kraju niewoli; 2. Pogwarki o Syrojidach; 3. Moc fłojery; 4. Powrót.

Vincenz Stanisław

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław