Biskupski Bolesław: Mała poprawka. „Wiadomości” [Londyn] 1968, nr 45, s. 6.

Rok: 1968

Języki: polski

Adnotacje: Sprostowanie błędu w eseju S.V. Koniec świata, drukowanym w „Wiadomościach” 1968, nr 30, s. 4; dotyczy odległości między Krzyworównią a Kołomyją.

Hasła osobowe: Biskupski Bolesław

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław