Tarnawski Wit: List do Redakcji(?). „Kultura” [Paryż] 1967, nr z września lub października.

Rok: 1967

Języki: polski

Adnotacje: W dziale listów „słowo” o Dialogach z Sowietami (?).

Hasła osobowe: Tarnawski Wit

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław