Stanisław Vincenz. W: Jurzykowski Millennium Awards 1963-1966. New York: Alfred Jurzykowski Foundation, [1967 lub 1966], s. 16.

Rok: 1967

Języki: angielski

Adnotacje: Sylwetka twórcza S.V. zamieszczona w broszurze informacyjnej Nagrody Fundacji Alfreda Jurzykowskiego.

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław