Oświadczenie wyrażające solidarność z Izraelem. 5.VI.1967. „Kultura” [Paryż] 1967, nr 7-8 (237-238), s. 238-239.

Rok: 1967

Języki: polski

Adnotacje: Podpisał m.in. S.V.

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław