Nagroda literacka Fundacji Alfreda Jurzykowskiego w Nowym Jorku. „Orzeł Biały” [Londyn] 1967, nr 32, s. 17.

Rok: 1967

Języki: polski

Adnotacje: Komunikat o przyznaniu nagrody S.V. i krótka prezentacja sylwetki laureata.

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław