Jurzykowski Millennium Awards, 1966. „The Polish Review” [New York] 1967, Vol. 12, No. 1, s. 83-96.

Rok: 1967

Języki: angielski

Adnotacje: Pełny komunikat o przyznaniu Nagrody Fundacji Alfreda Jurzykowskiego w Nowym Jorku. Wśród nagrodzonych S.V. Sylwetka twórcza S.V. na s. 87.

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław