Goldschlag Fryderyk: Freud i Dostojewski. Do redaktora „Wiadomości”. „Wiadomości” [Londyn] 1967, nr 12, s. 4.

Rok: 1967

Języki: polski

Adnotacje: Polemika z sądem S.V. na temat wartości psychoanalizy wyrażonym w eseju Willa Kornela Ujejskiego, „Wiadomości” [Londyn] 1967, nr 8, s. 2.

Hasła osobowe: Goldschlag Fryderyk

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław