Zbinden Hans: Polen sucht seinen Weg nach Westen. „Schweizer Monatshefte” [Zurych] Jahr. 46: 1966-1967, Heft 9, s. 798-820.

Rok: 1966-1967

Języki: niemiecki

Adnotacje: Wzmianka o S.V., s. 816.

Hasła osobowe: Zbinden Hans

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław