Scheps Samuel: Stanisław Vincenz – polski badacz chasydyzmu. „Wiadomości” [Londyn] 1966, nr 42 z dnia 16 X, s. 4.

Rok: 1966

Języki: polski

Hasła osobowe: Scheps Samuel

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław