Czapska Maria: Dialogi na najniższym szczeblu. „Tydzień Polski” [Londyn] 1966, nr 21, s. 7.

Rok: 1966

Języki: polski

Dokument recenzowany: Vincenz Stanisław: Dialogi z Sowietami. Londyn: Nakładem Polskiej Fundacji Kulturalnej, 1966, ss. 318.

Hasła osobowe: Czapska Maria

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław