Nagroda „Wiadomości” za najwybitniejszą książkę pisarza polskiego wydaną na emigracji w r. 1965. Laureatka Zofia Romanowiczowa. Przebieg obrad jury. „Wiadomości” [Londyn] 1966, nr 30, s. 1-2.

Rok: 1966

Języki: polski

Adnotacje: M.in. krótkie wypowiedzi Tymona Terleckiego i Józefa Łobodowskiego o Po stronie pamięci S.V.

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław