Wieniewski Ignacy: Essaye Stanisława Vincenza. „Wiadomości” [Londyn] 1965, nr 47, s. 2.

Rok: 1965

Języki: polski

Dokument recenzowany: Vincenz Stanisław: Po stronie pamięci. Wybór esejów. Paryż: Instytut Literacki, 1965, ss. 255.

Hasła osobowe: Wieniewski Ignacy

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław