Trzy nagrody poetyckie „Roju”. „Wiadomości” [Londyn] 1965, nr l, s. 4.

Rok: 1965

Języki: polski

Adnotacje: M.in. dla S.V. za przekłady wierszy Walta Whitmana.

Dokument recenzowany:

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław