Literatura polska na obczyźnie 1940-1960. T. 2. Praca zbiorowa wydana staraniem Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie pod red. Tymona Terleckiego. Londyn: B. Świderski, 1965, ss. 797.

Rok: 1965

Języki: polski

Adnotacje: Wzmianki i uwagi o S.V., s. 119, 274, 368, 406, 408, 459.

Dokument recenzowany:

Hasła osobowe: Terlecki Tymon

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław