Bomse Nuchim: Modlitwa mojej matki przed zmrokiem. Przekład z jidysz Czesława Miłosza. W: Stanisław Vincenz: Po stronie pamięci. Wybór esejów. Paryż: Instytut Literacki, 1965, s. 231.

Rok: 1965

Języki: polski

Dokument recenzowany:

Hasła osobowe: Bomse Nuchim, Miłosz Czesław

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław