Vincenz Stanisław (ur. 1888). W: Słownik współczesnych pisarzy polskich. Oprac. zespół pod red. Ewy Korzeniewskiej. T. 3. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1964, s. 405-407. (Bibliografia literatury polskiej Nowy Korbut).

Rok: 1964

Języki: polski

Adnotacje: Hasło zawierające biogram, bibliografię twórczości, przekłady, wybór opracowań dotyczących S.V. i jego twórczości.

Dokument recenzowany:

Hasła osobowe: Korzeniewska Ewa

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław