Miłosz Czesław: The Captive Mind. Transl. from the Polish by Jane Zielonko. Londyn: B. Świderski, 1964.

Rok: 1964

Języki: angielski

Adnotacje: Tekst utworu jest poprzedzony mottem podpisanym: „An old Jew of Galicia” [„Stary Żyd z Podkarpacia”], które zostało zaczerpnięte z cyklu Na wysokiej połoninie S.V.

Dokument recenzowany:

Hasła osobowe: Miłosz Czesław, Zielonko Jane

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław