Literatura polska na obczyźnie 1940-1960. T. 1. Praca zbiorowa wydana staraniem Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie pod red. Tymona Terleckiego. Londyn: B. Świderski, 1964, ss. 607.

Rok: 1964

Języki: polski

Adnotacje: Wzmianki i uwagi o S.V., s. 172, 180, 225, 234, 258, 339, 375, 378, 382, 383, 401, 402, 408, 410, 515.

Dokument recenzowany:

Hasła osobowe: Terlecki Tymon

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław