Saryusz-Bielski Tadeusz: List do Redakcji. „Kultura” [Paryż] 1963, nr 11 (193), s. 150-153.

Rok: 1963

Języki: polski

Adnotacje: Polemika ze Stanisławem Vincenzem à propos jego artykułu o Rydzu Śmigłym. Uwagi na temat stosunków polsko-ukraińskich

Dokument recenzowany:

Hasła osobowe: Saryusz-Bielski Tadeusz

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław