Rudnicka Milena: List do Redakcji. „Kultura” [Paryż] 1963, nr 3 (185), s. 169-172.

Rok: 1963

Języki: polski

Adnotacje: Polemika ze Stanisławem Vincenzem à propos jego artykułu o Rydzu Śmigłym. Uwagi na temat stosunków polsko-ukraińskich.

Dokument recenzowany:

Hasła osobowe: Rudnicka Milena

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław