Zebrowski Walter M. [Żebrowski Walter M.]: Whitman in Poland. „Polish American Studies” 1962, Vol. 19, No. 1, s. 57-59.

Rok: 1962

Języki: angielski

Adnotacje: Wzmianka o tłumaczeniach utworów Walta Whitmana przez S.V., s. 59.

Dokument recenzowany:

Hasła osobowe: Żebrowski Walter M.

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław