Manger Icyk: A zeltener pojliszer puryc. W tenże: Noente Gestaltn un andere Schriftn. New York: Wydaw. „Cyko”, 1961.

Rok: 1961

Języki: hebrajski

Adnotacje: Dotyczy postawy S.V. wobec Żydów i ich kultury.

Uwagi: Przedruk z 1955 r.

Dokument recenzowany:

Hasła osobowe: Manger Icyk

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław