Jeleński Konstanty Aleksander: Quatre ecrivains polonais en exil. „Arena” [Londyn?] 2: 1961 july [lipiec lub maj], s. 20-22.

Rok: 1961

Języki: francuski

Adnotacje: Krótkie uwagi o twórczości Cz. Miłosza, W. Gombrowicza, J. Stempowskiego i S.V.

Dokument recenzowany:

Hasła osobowe: Jeleński Konstanty Aleksander

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław