Fik Ignacy: Wybór pism krytycznych. Oprac. i wstępem opatrzył Andrzej Chruszczyński. Warszawa: Książka i Wiedza, 1961, s. 499.

Rok: 1961

Języki: polski

Adnotacje: Krótkie uwagi o książce Na wysokiej połoninie.

Uwagi: Przedruk z 1939 r. Toż w wyd. 2., Warszawa 1979, s. 496.

Dokument recenzowany:

Hasła osobowe: Fik Ignacy, Chruszczyński Andrzej

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław