Wierzyński Kazimierz: Pies. [Dedykacja:] Stanisławowi Vincenzowi. W tenże: Tkanka ziemi. Paryż: Instytut Literacki, 1960.

Rok: 1960

Języki: polski

Adnotacje: Wiersz dedykowany S.V.

Dokument recenzowany:

Hasła osobowe: Wierzyński Kazimierz

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław