Auerbach Rachela: Al jedid polani. [O polskim przyjacielu]. „Dawar” [Izrael] 1960 z dnia 15 I, s. 7.

Rok: 1960

Języki:

Dokument recenzowany:

Hasła osobowe: Auerbach Rachela

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław