Tarnawśkyj Ostap: Jubileusz Stanisława Vincenza. „Kultura” [Paryż] 1959, nr 1-2 (135-136), s. 217.

Rok: 1959

Języki: polski

Adnotacje: Dotyczy uroczystości w Bernie z okazji 70-tej rocznicy urodzin S.V.

Dokument recenzowany:

Hasła osobowe: Tarnawśkyj Ostap

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław