Michalak Irena: Bibliografia poloniców węgierskich. 1939-1945. „Biuletyn Instytutu Bibliograficznego” T. 6: 1958, nr 3, s. 87-145.

Rok: 1958

Języki: polski

Adnotacje: [Pod numerami 27, 44, 48, 131, 212, 259, 261 zarejestrowano prace S.V.].

Dokument recenzowany:

Hasła osobowe: Michalak Irena

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław