Wittlin Joseph [Józef]: A Quarter Century of Polish Literature. „Books Abroad” [University of Oklahoma, USA] 1956, Vol. 30, No. 1, s. 4-12.

Rok: 1956

Języki: angielski

Adnotacje: Wzmianka o S.V. jako eseiście, erudycie i humaniście na s. 12.

Hasła osobowe: Wittlin Józef

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław