Pandora [Adam Pragier, Stefania Zahorska]: Epitafium Huculszczyzny. „Wiadomości” [Londyn] 1956, nr 16, s. 4.

Rok: 1956

Języki: polski

Adnotacje: Dotyczy angielskiego wydania Na wysokiej połoninie (1955).

Dokument recenzowany: Vincenz Stanislaw: On the High Uplands. Sagas, Songs, Tales and Legends of the Carpathians. Translated by H[enry] C[harles] Stevens. Illustrated by Z. Czermanski [Zdzisław Czermański]. [Foreword William John Rose]. New York: Roy Publishers, [1955], ss. 344.

Hasła osobowe: Pragier Adam, Zahorska Stefania [pseud. Pandora]

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław