An. [Andrzej Vincenz]: Kronika żydowska. „Kultura” [Paryż] 1955, nr 11 (97), s. 132.

Rok: 1955

Języki: polski

Adnotacje: Nota o ukazaniu się wspomnienia S.V. o zmarłym Nuchimie Bomsem na łamach czasopism: „Di Cukunft” (w przekładzie jidysz), „Dawar” (w przekładzie hebrajskim), „Nowiny Izraelskie” (w języku polskim).

Hasła osobowe: Vincenz Andrzej

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław